DISC Persoonlijkheidstest

Meetpretentie
Bepaal je DISC profiel en hoe je scoort op de vier factoren van het DISC persoonlijkheidsmodel

Kenmerken
Snel en compleet

Geïnterpreteerd rapport van 15 tot 18 pagina’s
Multi-ipsatieve vraagstelling
Met DISC profiel en tegengesteld profiel
Met uitgebreide beschrijvingen van gedragstijlen
Samenstelling

Het DISC model bestaat uit vier factoren: D (Dominance), I (Influence), S (Steadiness) en C (Compliance). In het rapport wordt een procentuele weergave gegeven van de scores op de vier factoren. Daarbij wordt een DISC profiel weergegeven. Deze DISC profielen zijn: De Presteerder, De Coach, De Beoordelaar, De Adviseur, De Creatieveling, De Individualist, De Inspirator, De Onderzoeker, De Objectieve denker, De Perfectionist, De Motivator, De Deskundige, De Enthousiast, De Resultaatgerichte en De Specialist.

In uitzonderlijke gevallen, waarbij er bijvoorbeeld zeer gemiddeld op alle factoren wordt gescoord, kan het voorkomen dat er geen DISC profiel kan worden vastgesteld.

Toepassingsgebied
Als beginpunt of discussiestuk bij coaching of loopbaanbegeleiding.

Verschillen met DISC Scan
Er is naast de DISC Persoonlijkheidstest ook een DISC Scan beschikbaar. De DISC-persoonlijkheidstest heeft dezelfde vragenlijst als de DISC scan maar een verder uitgeschreven rapport. Vooral de kenmerkende gedragingen van een respondent en mogelijke consequenties voor werk en functie zijn uitgebreider. Je kunt de voorbeeldrapporten van beide tests bekijken voor de details.

De DISC Scan leent zich meer voor gebruik in groepscontext of snelle DISC type bepaling. De uitgebreidere DISC-persoonlijkheidstest is eerder inzetbaar bij intensievere loopbaanbegeleiding en 1:1 coaching.

Overige kenmerken
Vraag die voor de respondent beantwoord wordt
Welke DISC factoren zijn het meest en welke het minst op je van toepassing, wat is je DISC profiel?

Testvorm
Multi-ipsatief format (kies de meest en minst beschrijvende stelling uit 4 stellingen)

Leeftijd respondenten
Vanaf 18 jaar

Opleidingsniveau respondenten
Alle opleidingsniveaus

Gebruikers
Loopbaanadviseurs, coaches, trainers, psychologen, etc.

Normgroep
De test bepaalt de persoonlijke voorkeur van een respondent, daarvoor is geen normgroep noodzakelijk

Betrouwbaarheid
Vanwege het ipsatieve format kan er geen interne consistentie betrouwbaarheid worden bepaald

Validiteit
De gebruikservaringen zijn zeer positief, face validity is hoog

Lengte en afnameduur vragenlijst
De test bestaat uit 28 blokken van telkens vier stellingen. Invullen duurt 10 tot 12 minuten.

Beschikbare rapportvormen
Geïnterpreteerd rapport van 15 tot 18 pagina’s met uitleg over en score op alle DISC factoren en bijbehorend DISC profiel.

Je kan hiervoor terecht bij: