Privacybeleid

Praktijk Ringoir respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Praktijk Ringoir heeft deze privacybeleidsverklaring opgesteld als gevolg van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd).

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, gesprekken en overeenkomsten met Praktijk Ringoir.

Delen met derden

Praktijk Ringoir verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals het afhandelen van mailings, agendabeheer, camerabewaking en betalingen), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Ringoir blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd. De gegevens worden gemaild naar Praktijk Ringoir, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen. De verstuurde informatie van het contactformulier blijft nergens op de website of backend achter en wordt na het versturen onmiddellijk gewist.

Persoonsgegevens

Praktijk Ringoir kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Praktijk Ringoir en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een intakeformulier of contactformulier verstrekt.

Bij Praktijk Ringoir kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
• Je voor- en achternaam
• Je adresgegevens
• Je telefoonnummer
• Je identiteitskaart: inclusief foto, rijksregisternummer, adresgegevens, certificaten (digitale opslag en afdruk)
• Je rijksregisternummer
• Je e-mailadres
• Je bankrekeningnummer
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Voor de coachings- en therapeutische trajecten verwerkt Praktijk Ringoir mogelijkerwijs de volgende bijzondere of gevoelige gegevens:
• Je gezondheid
• Je seksuele en relationele leven

Doel verwerking persoonsgegevens

Praktijk Ringoir verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Praktijk Ringoir je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten therapeutische of coachingsovereenkomst, doorgaans een opdracht voor een therapeutisch/coachingstraject of het afnemen van online diensten zoals onze persoonlijkheidstesten.

Je gegevens worden gebruikt om je te informeren over de voortgang van je opdracht en over de dienstverlening van Praktijk Ringoir.

De foto van je identiteitskaart wordt gebruikt in je elektronische cliëntendossier ter identificatie en voor het gemak van je behandelaar. Je hebt altijd zelf de keuze om deze foto te verwijderen of te vervangen door een eigen profielfoto.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Praktijk Ringoir bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Na afronding van (online) diensten (coaching of therapie) bedraagt de bewaartermijn van persoonsgegevens geldend volgens de wettelijke normen, m.u.v. de gegevens in de debiteuren/crediteuren-administratie waarvoor een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar geldt.

Binnen het therapeutisch en wettelijk kader, wordt een cliëntendossier beveiligd bewaard na afronding van de therapie. Je dossier wordt dus gearchiveerd, maar kan steeds heropend worden mocht je binnen x-aantal jaar opnieuw therapie of coaching willen volgen.

Praktijk Ringoir zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Praktijk Ringoir maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en Google+. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Google+ (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Praktijk Ringoir maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics

Praktijk Ringoir maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Praktijk Ringoir.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Praktijk Ringoir heeft hier geen invloed op.

Praktijk Ringoir heeft Google geen toestemming gegeven om via Praktijk Ringoir verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe aangetekend versturen per post naar onze maatschappelijke zetel: Steenhuisdreef 49, 9031 Drongen.

Praktijk Ringoir zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Camerabewaking

De bewakingscamera’s van het psychotherapeutisch centrum filmen 24/7. Beelden worden 30 dagen bewaard en enkel geraadpleegd bij diefstal, agressie of andere incidenten. De camera’s zijn geregistreerd en aangegeven bij de Politiezone St-Niklaas met een geregistreerd certificaatnummer. Bij het betreden van het centrum, staat een signalisatiebord dat u herinnert aan het feit dat er gefilmd wordt.

Disclaimer

Praktijk Ringoir is gerechtigd de inhoud van deze privacybeleidsverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker/cliënt daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Contactgegevens

RINGOIR & ASSOCIATES
Zamanstraat 37
9100 St-Niklaas
BTW BE0754.811.933
RPR GENT, afdeling Dendermonde

Let op: al onze behandelaars werken op zelfstandige basis en hebben hun eigen GDPR/Privacybeleid. Ringoir & Associates is geen werkgever en bijgevolg niet aansprakelijk voor het beleid van zelfstandige behandelaars die lokalen bij ons huren.

Vragen?

praktijk@michaelringoir.be
+32 9 298 01 97